โครงการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

   1 ก.พ. 67  /   16

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาลจังหวัดสงขลา นำโดยนายเสกสันติ์ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสงขลา และนายณัฐพงศ์ สุวรรณ ผู้พิพากษาประจำศาลจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้อง 18712 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา