ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพนธ์

   25 ม.ค. 67  /   29

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพนธ์

ผู้สนใจอ่านบทความ สามารถเข้าถึงได้ตามลิ้งค์ที่แนบมา https://so05.tci-thaijo.org/.../tulaw.../article/view/266251