กิจกรรมสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566

   23 ม.ค. 67  /   26

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ ปีการศึกษา 2566 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

⚖️ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันการคัดเลือก จำนวน 14 ทีม ประกอบด้วย ทีมวิทยาเขตสงขลา 5 ทีม และทีมวิทยาเขตพัทลุง 9 ทีม

???? ผลการสอบแข่งขันคัดเลือก ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม P05

1. นางสาวปนัสดา คงดี นิสิตชั้นปีที่ 4

2. นายเพทาย ธรฤทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4