ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์

   6 ธ.ค. 66  /   64

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศรีบุญโรจน์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์