งานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

   3 ม.ค. 67  /   36

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567

⭐️ กิจกรรมช่วงเช้า ทำบุญเลี้ยงพระ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทนคณะบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ชั้น 2 อาคารคณะนิติศาสตร์

⭐️ กิจกรรมช่วงเย็น แลกของขวัญสานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ณ โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา