การบรรยายพิเศษ รายวิชาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

   25 ม.ค. 67  /   28

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจตรี ปีทอง แก้วละเอียด อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องบรรยาย ENG 7 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เวลา 13.00 - 16.00 น.