TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
สั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๘
การรับนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2016 ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558)
เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อ อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558)
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 31ตุลาคม 2558)
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558)
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558)
เจาะประเด็น Special : น้องเฟรม สาวร่างแคระหัวใจไม่พิการ มุ่งมั่นเรียนปริญญา
การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558)
ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ. 2547 และหลักสูตร พ.ศ. 2552)
การบรรยายของอารจารย์พิเศษ และการงดการเรียนการสอน
ตารางเรียนประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558


หน้าที่ :