TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Law Achievement แนวทางการประกอบอาชีพ "อัยการ"
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบล็อคคอร์ส แก่นักเรียนตำรวจศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 9
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตรจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 9 โดย พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9
วันที่ 20 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษากฎหมาย
บุคลากรคณะนิติศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แสดงพลังแปรอักษร LAW TSU
วันที่ 19 มกราคม 2563 คณบดีและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์นำนิสิต ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ เทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Helping for growing ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 มกราคม 2563 คุณชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่และถุงผ้าลดโลกร้อน แก่คณบดี
วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาอุปสรรคทางด้านกฎหมายร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา เครือ
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายอายุธ สมานเดชา อธิบดีอัยการภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่ 6 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้บริหาร เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562 และประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 12/2562 โดย
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้ากิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนิสิตลงพื้นที่สำรวจประเด็นปัญหาด้านกฎหมายในพื้นที่
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ต้อนรับทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์ อาจารย์สัตยา อรุณธารี และอาจารย์ประคอง เตกฉัตร เข้าร่วมประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค เป็นประธาน
นางสาววีณา สุวรรณโณ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความระดับนานาชาติ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในชั้นสอบสวน
นายเกริกเกียรติ ทิพย์ชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอบทความระดับนานาชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทรถโดยสารสาธารณะโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)


หน้าที่ :