TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม



  กลับหน้าหลัก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการเปิด "ศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน" ในโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน "ยุติธรรมสร้างสุข"
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะนิติศาสตร์ (Big Cleaning) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดทำบุญคณะนิติศาสตร์เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี คณะนิติศาสตร์ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะฯ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ เรือนจำกลางสงขลา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิอันเฟรล ได้เข้าประชุมร่วมกับนายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้งของคนพิการ
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วย ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา(กพยจ.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)"
นิสิตและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา และ ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบภาค 9
นิสิตและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2562
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ออกประชาสัมพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลแขวงสงขลา โดยมีท่าน ชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเเขวง สงขลา เเละศาลจังหวัดสงขลา โดยมีท่าน ศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มาบรรยายวิชา กฎหมายอาญา 2 : บทบัญญัติทั่วไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดบรรยายเรื่อง การร่างฟ้อง และการดำเนินคดีอาญา ในรายวิชาการว่าความและศาลจำลอง โดยมี ร้อยตำรวจโทสิทธิชัย เกลี้ยงเกลา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน
วิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย บรรยายโดยอาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ อาจารย์พิเศษ ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์นิติศาสตร์ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


หน้าที่ :