TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
อ.ศิริชัย กุมารจันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2565
TSU Laws ว่าด้วยกฎหมายในชีวิตประจำวัน และการใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีในชั้นอุทธรณ์ในระดับชาติ
TSU LAW RESEARCH CLUSTER
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
โดยสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (SMO LAW TSU)
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท)
อาจารย์ณัฐวุฒิ คงไข่ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ฯ (SMO LAW TSU) ร่วมเคารพศพ
เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ นายเดโชชัย รัตนมาลา นิสิตคณะนิติศาสตร์
กิจกรรมสุขภาพดี (Happy body) : กีฬาแบดมินตัน
มอบสื่อความรู้ทางกฎหมาย (ผลงานนิสิตในรายวิชาต่างๆ)ให้แก่ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แหลมสนอ่อน
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมต้นกล้า
สานรอยทาง สร้างรอยรัก นักกฎหมาย
การประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2565
ศูนย์นิติชาติพันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่28-29 พ.ค.2565 บุคลากรคณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมงาน สรุปบทเรียน 20 ปี เครือข่ายฯ 10 ปี กฎหมายฯ เส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองไทย ณ จังหวัดระนอง
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับศิษย์เก่าและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมและเสริม


หน้าที่ :