คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน : “การบริหารความเสี่ยงทางการแพทย์ : ทำอย่างไรถึงจะไม่ถูกฟ้อง”