คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดโครงการหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
     
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนกฎหมาย" โดย อาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ (อาจารย์โอม ค๊อกเทค) ณ อาคารเรียนรวม2 ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา