คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแต่งเนติบัณฑิตยสภาเปิดเรียนภาค1 สมัยที่ 71
 
     
วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 61 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแต่งเนติบัณฑิตยสภา เปิดเรียนภาค1 สมัยที่ 71 โดยการบรรยายสดภาคค่ำถ่ายทอดสดจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแต่งเนติบัณฑิตยสภาได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีค่าทำเนียบการเข้าฟังภาคเรียนล่ะ 1,000 บาท ต่อ 1 ท่าน รอบรับได้ 50 ที่นั่งครับ