คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.61 ถึงวันที่ 28 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
 
     
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 (ภาคปกติและภาคสมทบ) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2561ณ ห้องอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ