คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ก.พ.61 ถึงวันที่ 8 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561
 
     
แจ้งนิสิตวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง เรื่อง งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 5-8 มีนาคม 2561