คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ม.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลนิสิตที่ได้รับมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
     
ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นิสิตที่ได้รับมอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรายชื่อนิสิตตามประกาศฉบับนี้