คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2561
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี 2561