คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 26 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนที่ 1/2560
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเรียนและให้นิสิตตระหนักถึงโทษทางวินัยนิสิตเมื่อทุจริตการสอบ รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้แก่นิสิต