คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2560
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร
   
      ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคเรียน 2/2560 จากเดิม 5-9 มีนาคม 2561 เป็นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561