คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.60 ถึงวันที่ 17 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตทุกชั้นปีลงทะเบียนลายนิ้วมือที่ห้องอ่านหนังสือชั้น 2 คณะนิติศาสตร์