คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.60 ถึงวันที่ 21 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาค 1/2560
 
     
ประกาศ เปลี่ยนแปลงเวลาสอบกลางภาค 1/2560 
1.วิชา 0801246 ทรัพย์สินและที่ดิน นิสิตที่ลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 
2.วิชา 0801111 หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ นิสิตที่ลงทะเบียนกลุ่มที่ 2 และ 3 

ดังรายชื่อต่อไปนี้