คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.60 ถึงวันที่ 11 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานสภาทนายความภาค9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 47
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร       

         สำนักงานสภาทนายความภาค9 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 47 โดยกำหนดจัดอบรมขึ้นในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรยายกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์