คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.60 ถึงวันที่ 14 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถานีโทรทัศน์ Thai PBS รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/1729

สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 1 ตำแหน่ง

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560
• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ