คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.60 ถึงวันที่ 5 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีมติให้ นางสาวนันทิยา ช่วยแก้ว รหัสนิสิต 581081172 นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
        ทั้งนี้ ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันสถาปนา และพิธีเปิดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 เวลา 08.00 น. วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ