คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วารสารวิชาการนิติศาสตร์ ประจำปี 2561
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร

          ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั่วไป และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมส่งบทความด้านนิติศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ