คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.60 ถึงวันที่ 12 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอรับทุนหนังสือเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน
 
     

        ประกาศถึงนิสิตคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนหนังสือเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อภินันทนาการจากสำนักพิมพ์วิญญูชน  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบมา  https://drive.google.com/…/0ByR2iAhnxjqLYm96SW5FT2NuNzQ/view

       โดยสามารถส่งใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น.พิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุนโดยการสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น.    ติดต่อนายเศกสิทธิ์ แก้วพิบูลย์