คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 11 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเช่าซื้อและพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้แก่บุคคลทั่วไป
 
     
        คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับสภาทนายความภาค 9 จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเช่าซื้อและพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้แก่บุคคลทั่วไปพร้อมตอบคำถามทั่วไปทุกข้อสงสัย เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 32 วันสถาปนาสภาทนายความ สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ 074-317600 ต่อ 8722 คุณณัฐวุฒิ ชัชวงศ์