คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

      ด้วยบริษัท อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
      1. เพศชาย/หญิง
      2. เป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
      3. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3-4
      4. เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
      5. มีความอดทน/ตรงต่อเวลา/ขยัน/ซื่อสัตย์