คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ทุนวิจัยและกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.60 ถึงวันที่ 18 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (I-TeLearN 2017) ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Teknologi MaRA Perlis ประเทศมาเลเซีย