คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.58 ถึงวันที่ 23 พ.ย.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558)