คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.58 ถึงวันที่ 26 ต.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายของอาจารย์พิเศษ และงดการเรียนการสอน(วันที่ 24-25 ตุลาคม 2558)