คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 31 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ. 2547 และหลักสูตร พ.ศ. 2552)
 
     
                    ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต(หลักสูตร พ.ศ. 2547 และหลักสูตร พ.ศ. 2552) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถาบันวัทยาลัยชุมชน

>>โหลดเอกสารเพิ่มเติม<<