คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ส.ค.58 ถึงวันที่ 31 ส.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การบรรยายของอารจารย์พิเศษ และการงดการเรียนการสอน