คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.66 ถึงวันที่ 15 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์เข้ามอบโล่ให้แก่ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 8 กันยายน 2566 ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในงาน PSU Law Moot Court Academy 2023 เข้ามอบโล่ให้แก่ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์