คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.66 ถึงวันที่ 7 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยากรให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
 
     

วันที่ 6 กันยายน 2566 ผศ.เจษฎา ทองขาว และ ผศ.ชลีรัตน์ มเหสักขกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นวิทยากรให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี บรรยายหัวข้อ ทักษะและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการให้คำปรึกษารายบุคคล โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา อ.สทิงพระ และอ.สะเดา ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา