คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.66 ถึงวันที่ 7 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเข้าพบคณะผู้บริหาร
 
     

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อกล่าวขอบคุณในการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันและมอบโล่ให้แก่คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางกฎหมายระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีในอนาคตกับนักกฎหมายไทย” งานมหกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 50 ปี

2. รางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับปริญญาตรี งานมหกรรมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครบรอบ 50 ปี

3. รางวัล Poppular Vote ลำดับ 2 ในหัวข้อ Privacy Rights งาน PDPA challenge 2023 by Krungthai x PDPC

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ งาน PSU Law Moot Court Academy 2023