คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.65 ถึงวันที่ 26 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล 2 รางวัลในรายการการแข่งขัน
 
     

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้ารางวัล 2 รางวัลในรายการการแข่งขัน โต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2564 (Moot court Competition 2021)

ได้แก่

1.รางวัล สรุปยอดแถลงการณ์ยอดเยี่ยม (Best Memorail) และเงินรางวัล 5,000 บาท

2. รางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ และเงินรางวัล 5,000

นิสิตผู้ที่ได้รับรางวัล

1.นายศตวรรษ พันธนียะ

(นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา )

2.นายกมลอมร ศักดิ์ศรีวิธุราช

(นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ วิทยาเขตสงขลา)

3.นายณัฐธีร์ สุวรรณกมลาส

(นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ วิทยาเขตพัทลุง)

ผู้ควบคุมทีม

อาจารย์ณัชชา เมืองสง

อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย

อาจารย์ณฐมน ทองมี

นายพิธาน ดลหมาน