คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 รับสมัครนิติกร 1 อัตรา
 
     

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 รับสมัครนิติกร 1 อัตรา

รายละเอียดตามลิ้ง >> https://drive.google.com/file/d/1fIrWJkbeXf3MDcBVOR9R2UiXRatcZ4ns/view?fbclid=IwAR0xsnIGiVvCWBYTig677yDV264BGQegMQ3YhBNlLLAcWz-kjyq_oL9yYvY