คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 15 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 15 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานวิชาการอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 
     

ผลงานวิชาการอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยรองศาสตราจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์