คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาและบรรยายให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง
 
     

สำนักงานศาลปกครองสงขลา ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาและบรรยายให้ความรู้ โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ให้แก่ ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

หัวข้อ “ศาลปกครองกับการดำรงหลักนิติธรรม” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด

 หัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา

 วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex) คลิกที่ ลิ้ง

 Meeting number : 2511 734 9760

 Password : 123456

 เข้าชมถ่ายทอดสดการเสวนาได้ผ่านช่องทาง

Facebook Live บนหน้าแฟนเพจ Facebook ของศาลปกครองสงขลา พิมพ์ค้นหา “ศาลปกครองสงขลา” หรือ คลิกที่ https://www.facebook.com/songkhlaadmincourt

 เปิดห้องเสวนาตั้งแต่ 08:00 น. เป็นต้นไป

 ลงเบียนฟรี  คลิกที่ https://n9.cl/c6cr8