คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 23 พ.ค.65 ถึงวันที่ 23 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิรัตน์ นาทิพเวทย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ. 2564