คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.65 ถึงวันที่ 9 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาปัญหากฎหมายอาเซียนระหว่างประเทศระหว่างคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 
     

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาปัญหากฎหมายอาเซียนระหว่างประเทศระหว่างคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program

ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30-17.00 น.

ผ่านระบบ Cisco Webex webinar

Meeting Link :

https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php...

Meeting Number : 2556 115 3839

Password : a4GyxT

โดยประกอบไปด้วยนิสิตจาก 7 มหาวิทยาลัย จาก 4 ประเทศ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. The national university of Malaysia

4. University of Bengkulu , Indonesia

5. State University of Surabaya, Indonesia

6. Andalas University, , Indonesia

7. Debrecen University, Hungary