คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.65 ถึงวันที่ 9 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองทางกฎหมายอาเซียนระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 
     

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองทางกฎหมายอาเซียนระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศสำหรับนิสิตและอาจารย์ E -cultural exchange program

ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ผ่านระบบ Cisco Webex webinar

Meeting Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/j.php...

Meeting Number : 2559 478 8516

Password : e2FGzs

โดยประกอบไปด้วยนิสิตจาก 4 มหาวิทยาลัย จาก 3 ประเทศ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. The national university of Malaysia

3. University of Bengkulu , Indonesia

4. State University of Surabaya, Indonesia