คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.65 ถึงวันที่ 1 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กําหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
 
     

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กําหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา