คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.65 ถึงวันที่ 18 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 เมษายน 2565