คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.65 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในทศวรรษหน้า” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565
 
     

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19 “กระบวนการยุติธรรมกับความท้าทายในทศวรรษหน้า” ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR code บนภาพโปสเตอร์กิจกรรม

- วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. (ห้องหลัก)

เวทีเสวนา หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า มองกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดย 1) นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2) พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

3) ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ดำเนินรายการ : นายไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่าน ID Line @sym19