คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.64 ถึงวันที่ 23 มี.ค.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)
 
     

 


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)

http://https://drive.google.com/file/d/1ywpZLR8D7uE6KNC1RT52VkJKmf13yFV8/view?usp=sharing