คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.64 ถึงวันที่ 26 มี.ค.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฎิบัติในการพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

 ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฎิบัติในการพัสดุของมหาวิทยาลัยทักษิณ

https://drive.google.com/file/d/10Lm-Hy_LU7T1Z-rj-wMR7Mgk-a9hcR3r/view