คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.64 ถึงวันที่ 8 ก.พ.82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วันที่ 12 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ
 
     

วันที่ 12 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9