คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
เริ่มแสดง :: 12 ม.ค.64 ถึงวันที่ 13 ม.ค.77
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)
 
     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563)

 

https://drive.google.com/file/d/1ywpZLR8D7uE6KNC1RT52VkJKmf13yFV8/view?usp=sharing