คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 12 ธ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามตัวแทน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันตลอดจนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ได้นำเงินบริจาคจำนวน 12,303 บาท มอบให้แก่มอทักษิณศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้
 
     

สโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในนามตัวแทน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันตลอดจนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

ได้นำเงินบริจาคจำนวน 12,303 บาท มอบให้แก่มอทักษิณศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ โดยมีนายมัฆวัต วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เป็นผู้รับเงินบริจาคดังกล่าวเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในภาคใต้

ด้วยคณะนิติศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่17 เราจึงใช้ 17บาทเป็นสัญลักษณ์แทนนำ้ใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

#LawTSU

#มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม❤️❤️